مرور رده

شعرونه

شعرونه، لنډې   او  متلونه
شعر،  هنر  و  ضربالمثل ها

ستړی

ستړی حاجي محمد نوزادي یــو ستړی سـرګردان خیال مي له ځانـه ســـره وړي بــیــړۍ مي ډوبـــوي ، مــا له…

د قدرت لیونی

  سمیع الدین افغانی  ۱۴ – ۵ – ۲۰۱۵  م ۰ کال   چې د دین په نوم وطن او هم  ایمان خرڅوی   دا د قدرت لیونی ځکه  خپل  …

د سولي په انتظار

    حاجي محمد نوزادي د سولي په انتظار سکروټي  مي  لــیمـو  کي  نـڅــولې ،  ته  رانغـلې شېبـې  د  انـتـظـار  مـي  …

توپیر شته

   توپیر شته     هریو ښاد او د نا ښاد مینځ کې توپیرشته د اصیل او د کمزاد مینځ کې توپیر شته   څوک دانا دي په هر څه…

راولو

            پـه ژوند کی نوی یو بدلون راولو   راځی یو لاس سو یو تړون راولو   وطن لیـلا سولـه مـجنـون راولو   تـوره…