د دوست آواز راډیو دلته واوری

د دوست اواز رادېو

اداره توسعه ملل متحد UNDP یک میلیارد دالر به افغانستان کمک می‌کند

خبرگزاری آوا، کابل: نماینده برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد (UNDP)در ششم جلسه کمیته اجرایی اهداف انکشاف پایدار با حضور "دکتر داکتر عبدالله عبدالله" رئیس اجرایی کشور در کابل از کمک یک میلیارد دالری این اداره طی ده سال آینده به افغانستان خبر…
ادامه مطلب ...

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور شام دیروز با هیات اعزامی مجلس سنای ایالات متحده امریکا در کابل دیدار…

به گزارش خبرگزاری آوا، این دیدار که در ارگ ریاست جمهوری انجام شده هیات مجلس سنای امریکا برگزاری موفقانه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را تبریک گفته اند. براساس معلومات ارگ ریاست جمهوری، این هیات که به تازگی وارد کابل شده همچنین انتخابات…
ادامه مطلب ...
magbo system