د دوست آواز راډیو دلته واوری

د دوست اواز رادېو

د دی اونې د راډیو خپرونه

     د دوست آواز دراډیو ددی اونی خپرونه دلته واوری پدی خپرونه کی دتازه خبرونو په شمول به د ورڅی ومهمو پیښو ته په کتنه کی په امریکا کی دسیاسی چارو دڅیړونکی او علم ښاغلي ډاکتر سید عبدالله کاظم مرکه اوپه کابل کی درسنیو او مدنی ټولنو دحمایی…
ادامه مطلب ...

آرشیف

Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts

Translate: