دردونه

  پوهنمل حاجی محمد نوزادی  نن می بیا د زړه دردونه             لګوی سره څراغونه لکه ښخ چی په سینه کی             وی…

پیشنهاد صلح

  دكتر نبي هيكل صلح نیاز اساسی فرد و جامعه است زیرا در فقدان صلح زیستن دشوار است. اما آیا شورای صلح یا گروه "…