رئیس جمهور با دست پر از هندوستان به کشور بازگشت

 

 

 

 

رئیس جمهور با دست پر از هندوستان به کشور بازگشت

صدر اعظم هند گفت به منظور فراهم نمودن سهولت های بیشتر به تاجران افغانستان، ویزه ۵ ساله به آنان داده خواهد شد و همچنان پاسپورت های دیپلوماتیک افغانستان نیاز به ویزه ندارند.

 

به گزارش آوا، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان که در راس یک هیات عالی رتبه دولتی به منظور اشتراک در ششمین کنفرانس پروسه استانبول- قلب آسیا عازم شهر امرتسر هند شده بود، شام امروز به وطن برگشت.

 

رئیس جمهور صبح امروز در حاشیه ششمین کنفرانس پروسه استانبول- قلب آسیا با نارندرا مودی صدراعظم هند دیدار کرد.

 

در این دیدار نارندرا مودی صدراعظم هند از اینکه رئیس جمهور غنی دعوت وی را بخاطر اشتراک در کنفرانس متذکره پذیرفت تشکری کرده، گفت که کنفرانس قلب آسیا برای افغانستان در عرصه های تامین امنیت و ثبات و همچنان همکاری های اقتصادی نتایج خوبی را در قبال خواهد داشت.

 

آقای مودی به رئیس جمهور غنی اطمینان داد و گفت که مردم و حکومت هند همیشه با مردم و حکومت افغانستان خواهد بود و ما همکاری های خویش را در بخش های تعلیم و آموزش، ستلایت، تنظیم آب، پرورش ماهی، ارتباطات، ترانزیت و سایر عرصه ها ادامه خواهیم داد.

 

وی خاطرنشان کرد که تروریزم برای منطقه بخصوص ثبات و پیشرفت افغانستان و هند خطر مشترک است و برای مبارزه با آن به همکاری های همه جانبه با افغانستان آماده هستیم.

 

صدراعظم هند گفت که کار ایجاد تاسیسات چابهار به سرعت جریان دارد و در این رابطه نشست های مسلسل به سطح وزرا انجام می شود.

 

وی افزود که چابهار برای توسعه تجارت کشورهای منطقه و همکاری های اقتصادی نقش موثر دارد.

 

نارندرا مودی گفت که به منظور فراهم نمودن سهولت های بیشتر به تاجران افغان، ویزه پنجساله به آنان داده خواهد شد و همچنان پاسپورت های دیپلوماتیک افغانستان نیاز به ویزه ندارند.

 

آقای مودی گفت که بخاطر مصرف موثر کمک یک میلیارد دالری هند به افغانستان و ایجاد سهولت های بیشتر به مردم این کشور، تیم های تخنیکی هند نیازمندی های مهم و اولویت های افغانستان را تشخیص خواهند کرد.

 

در مقابل رئیس جمهور غنی از مهمان نوازی حکومت و مردم هند بخصوص استقبال گرم صدراعظم آن کشور و کمک های ارزشمند هند در عرصه های مختلف با افغانستان تشکری کرده، گفت که مناسبات دوستانه افغانستان و هند بر مبنای ارزش های مهم و احترام متقابل استوار است.

 

رئیس جمهور کشور گفت که افغانستان در خط مقدم مبارزه علیه تروریزم قرار دارد و نیروهای امنیتی و دفاعی ما با شجاعت و دلیری کامل در مقابل آنان مبارزه می کنند.

 

وی افزود که تروریزم برای منطقه و جهان تهدید میان مدت است و برای دفع نمودن این تهدید، همکاری کشورهای منطقه مهم است.

 

محمد اشرف غنی گفت که کار ایجاد دهلیز هوایی میان افغانستان و هند به سرعت در جریان است و همکاری های هند در زمینه های رشد محصولات زراعتی و صادرات و همچنان مدیریت آب، موثر می باشد.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

نظرات بسته شده است.