شمار بی سابقه بیجاشدگان جنگ افغانستان در سال ۲۰۱۶

 

 

 

صدای المان 

یک گزارش ملل متحد که روز چهارشنبه انتشار یافته است، شمار بیجاشدگان داخلی جنگ افغانستان را بیشتر از نیم میلیون برآورده کرده است. این آمار از سال ۲۰۰۸ به اینسو که بیجاشدگان احصائیه گیری شده است‌، بی سابقه می باشد.

طبق گزارش دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد‌، بیش از ۵۱۵ هزار و ۸۰۰  نفر در نتیجه جنگ های سال ۲۰۱۶ بیجا شده اند. این رقم بیشتر از شمار بیجاشدگان در سال گذشته است که ۴۷۱ هزار نفر بود.

در حالی که حکومت مورد حمایت غرب علیه طالبان و سائر گروه های شورشی می جنگد، خشونت ها در سرتاسر کشور توسعه یافته است.

طالبان بر نزدیک به یک سوم کشور کنترول دارند و یا اینکه به ستیزه می پردازند و میزان تلفات ملکی و نیروهای امنیتی تقریباَ بی سابقه است.

ده ها هزار افغان در اروپا و سائر کشورها تقاضای پناهندگی کرده اند اما بسیاری مجبور گردیده اند که به وطن برگردند.

امسال بیش از ۶۰۰ هزار پناهجوی افغان که در پاکستان زندگی می کردند مجبور به برگشت به وطن شده اند و بر مشکلات  بالقوه درازمدت سازمان های امدادی و حکومت افغانستان می افزایند.

 

مارک بودن، هم‌آهنگ سازنده امور بشری ملل متحد در اعلامیه ای در مورد بیجاشدگان داخلی گفته است: «من نگران این رقم بی سابقه هستم، نه صرف به دلیل شمار اخطار دهنده بیجاشدگان داخلی، بلکه از نگاه بحران درازمدت افزایش تعداد خانواده هایی که معروض به بیجاشدگی طولانی می باشند.»

او گفت: «ما باید به طور دستجمعی نحوه فراهم سازی کمک ها را مورد بازاندیشی قرار دهیم و تضمن نمائیم که این خانواده های بیجا شده صرف مواد خوراکی و کمک های بشری عاجل به دست نمی آورند، بلکه همچنان از فراهم کردن فرصت های واقعی برای بازسازی زندگانی بیجاشدگان داخلی در دراز مدت نیز حمایت کنیم.»

ملل متحد می گوید که کمتر از نصف ۱۵۲ میلیون دالر برای تمویل کمک های اضطراری را تاکنون به دست آورده است که برای نیازهای مبرم بیجاشدگان داخلی افغانستان ضرورت است.

 

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

نظرات بسته شده است.