شېبه / عبدالغفور لېوال

 

ستا دراتلو شیبه دې کله هم په زړه درګرځي ؟

 

چې ستا له هرګام سره زما دنفسونو موسیقي غږیده

 

ته به آرامه زما دمټو منځ کې پټه شولې

 

اوف ! زما دزړه درزهار

 

دتل په څېر مزاحم

 

هیڅ ځل ونه پوهېدم

 

چې ستا ټټر کې هم یو زړه رپیږي

 

په دې خبر نه وم چې

 

ستا دمرغۍ په څېر کوچنی ، خو مهربانه زړګی

 

ورو ورو

 

که

 

تند دربېده ؟

 

 

 

۱۳۹۲

خواندن 328 دفعه

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

نظرات بسته شده است.