یونیسف برای سال ۲۰۲۲ خواستار میلیاردها دالر حمایت مالی شد

 

صندوق کودکان ملل متحد با توجه به منازعه ها، بحران اقلیم و نیز پاندمی کرونا در سطح جهان، به پول بیشتر با یک ریکارد جدید در سال ۲۰۲۲ نیاز دارد. از این میان تنها دو میلیارد دالر برای ۱۳ میلیون کودک در افغانستان نیاز است.

به این دلیل سازمان ملل متحد به روز سه شنبه در ژنیو در یک گزارش، تقاضای کمک مالی را به میزان ۹،۴ میلیارد دالر (۸،۳۵ میلیارد یورو) نموده است.

این مبلغ ۳۱ درصد بیشتر از آن است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد برای سال ۲۰۲۱ در نظر گرفته بود. در کل این سازمان می‌خواهد ۱۷۷ میلیون افراد زیر سن را با خانواده‌شان در بیش از ۱۴۰ کشور کمک کند.

براساس گزارش یونیسف، تنها دو میلیارد دالر برای ۱۳ میلیون کودک در افغانستان نیاز است. در آنجا یک میلیون کودک با خطر فوری گرسنگی مواجه اند.

هنریته فور، رئیس اجرایی یونیسف توضیح داد که سرنوشت کودکانی که از پیامدهای تغییر اقلیم متأثر شده اند، با وضعیت اقتصادی فاجعه بار در پی پاندمی کرونا و فقر روزافزون بازهم بدتر شده است.

او افزود: «مانند همیشه، این کودکان هستند که شدیدتر از این بحران ها متأثر شده اند. آن‌ها به صورت فوری به کمک‌ نیاز دارند.»

یونیسف ۹۰۰ میلیارد دالر را برای مهاجران سوریایی در نظر دارد. حمایت های بزرگ‌تر بشری دیگر از جانب این سازمان، به کشورهای یمن، کنگو و اتیوپیا نیز در نظر گرفته شده است.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

نظرات بسته شده است.