پیوستن طالبان به داعش // توفیق عظیمی

 

پیوست گروه تروریستی و جنایت کار طالبان در ولایت کنر در حالی صورت میگیرد که تقریبا دو سال قبل «ابوماجه ترمذی» از سرکردگان گروه تروریستی خون خوار داعش با انتشار بیانیه‌ای در وب سایت رسمی خود، گروه طالبان را اجیر کفار خوانده و قتل آنها را واجب اعلام نموده بود . در بیانیه گفته شده بود که جان، مال و ناموس طالبان و حامیان طالبان ( پنجاب ) برای اعضای داعش حلال است. گروه تروریستی داعش همچنین مدعی شده بود که به زودی حملات گسترده‌ای را علیه طالبان انجام خواهد داد و مناطق تحت تسلط آنها را تصرف خواهد کرد و طالبان را زیر قیومیت خود خواهند آورد .

در آنزمان گروه تروریستی داعش با هشدار به طالبان کوشیده بودند خود را گروهی بزرگ و موثر در تحولات افغانستان نشان دهند و وانمود کنند که از چنان قدرت و نیرویی برخوردار هستند که می توانند طالبان را به زانو درآورند و مناطق تحت تصرف انها را اشغال کنند.

این در حالی بود که از دیدگاه محافل سیاسی، هشدار داعش به طالبان نشان می داد که جنگ میان گروههای تروریستی و افراط گرا عمدتا بر سر تصرف جغرافیا و مناطقی بود که دارای مزایای اقتصادی و منابع زیر زمینی هستند تا با دست یابی به منابع مالی بتوانند به فعالیت خود در مقابل ملت و دولت افغانستان ادامه دهند.

به همین دلیل جنگ در افغانستان به جنگ تجاری تغییر جهت داده و با توجه به منابع بکر و دست نخورده معدنی در افغانستان گروههای خشونتگرا به دنبال تسلط بر آن هستند. به همین دلیل عمده جنگهای طالبان و گروه تروریستی داعش در ولایاتی همچون هلمند و ننگرهار که از نظر تولید مواد مخدر و مواد معدنی غنی هستند متمرکز شده است. گروه طالبان و گروه تروریستی داعش زمینه ساز استخراج معادن در ننگرهار و سایر ولایات بوده و به گونه غیر قانونی از عواید معادن استفاده می کنند.

افراد وابسته به گروه تروریستی داعش و طالب درخت‌های جنگل ننگرهار ‌را قطع کرده و عواید آن را برای کشتار مردم بیگناه افغانستان به مصرف رسانیده اند .

بی توجهی گروه وحشی طالبان به درخواست دولت / مردم و محافل عمومی در افغانستان برای پیوستن به روند صلح ثابت میسازد که این گروه عامل ناامنی و بحران در افغانستان هستند ، تا آنجاییکه از سوی یک گروه تروریستی (داعش ) مزدور کافر خطاب میشود. کافر خواندن طالبان از سوی افراد معلوم الحالی که هیچ ریشه و سنخیتی با جامعه افغانستان ندارند و صرفا به عنوان عوامل مزدور و تروریستی برای کسب درامد از محل تارج معادن زیر زمینی و قاچاق مواد مخدر زیر پرچم به اصطلاح داعش گرد هم امده اند برای طالبان و حامیان پنجابی آنها نیز شرم آور است .

برخی محافل سیاسی در افغانستان براین اعتقادند که ظهور گروه تروریستی داعش حرکتی حساب شده برای مقابله با طالبان و فرسوده کردن ان است که با توجه به هشدار یکی از سرکردگان داعش به طالبان به نظر می رسد چندان هم دور از واقعیت نیست. بنابراین رویکرد طالبان برای پیوستن به روند صلح افغانستان و همکاری با دولت افغانستان می تواند مانع از شکل گیری و قدرت نمایی گروههای تروریستی همچون داعش در افغانستان شود.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

نظرات بسته شده است.