مقام یوناما: تصامیم عمده طالبان در کابینه گرفته نمی‌شود

 

صدای المان

معاون نماینده ویژه ملل متحد در افغانستان به تازگی گفته است که تصامیم گروه طالبان در کابینه نه بلکه در جای دیگری در ساختار این گروه گرفته می‌شود. او تاکید کرده است که حکوت طالبان از زمان رسیدن به قدرت مبهم است.
میته کنودسن، معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان روز چهارشنبه در سخنرانی در انستیتوت امور بین المللی و اروپایی گفته است که تصامیم عمده طالبان در کابینه نه، بلکه در جای دیگری در ساختار حکومت این گروه گرفته می‌شود.

او تاکید کرده است که حکومت طالبان از زمان گرفتن قدرت در افغانستان تاکنون مبهم است.

در بخشی از سخنرانی وی که در صفحه توییتر این انستیتوت منتشر شده، آمده است: «از زمان تصاحب قدرت وضعیت حکومت همچنان مبهم است… آنچه ما مشاهده کرده ایم این است که تصامیم عمده در کابینه نه، بلکه در جای دیگر در ساختار طالبان گرفته می شود.»
این مقام سازمان ملل متحد در این سخنرانی آنلاین با انتقاد از محدودیت های طالبان بر زنان و دختران به ویژه بسته بودن مکاتب به روی دختران تاکید کرده است که چنین تصامیم تبعیض آمیز در درازمدت به شدت بر نسل های آینده از نظر آموزشی تاثیر گذاشته و به چرخه فقر در این کشور کمک می کند.

این انستیتوت گفته است که از نظر معاون یوناما، هرچند ارتباط مستقیم میان جنگ اوکرایین و رویکرد رهبران طالبان در افغانستان وجود ندارد، اما این جنگ ممکن است پویایی داخلی طالبان، حمایت جامعه بین المللی و تامین مواد غذایی را در این کشور تحت تاثیر قرار دهد.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

نظرات بسته شده است.