صحبت محترم ډاکتر نوراحمد خالیدی ریس شورای همبستګی افغانهای خارج ازکشور نوسینده ،کارشناس ،تحلیل ګر مسایل سیاسی وتاریخی افغانستان رادرمورد اهمیت وتاریخچه روزی استقلال افغانستان را دراینجا بشنوید

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

نظرات بسته شده است.