اداره توسعه ملل متحد UNDP یک میلیارد دالر به افغانستان کمک می‌کند

خبرگزاری آوا، کابل: نماینده برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد (UNDP)در ششم جلسه کمیته اجرایی اهداف انکشاف پایدار با حضور “دکتر داکتر عبدالله عبدالله” رئیس اجرایی کشور در کابل از کمک یک میلیارد دالری این اداره طی ده سال آینده به افغانستان خبر داده است.
اداره توسعه ملل متحد UNDP یک میلیارد دالر به افغانستان کمک می‌کند
ششم جلسه کمیته اجرایی اهداف انکشاف پایدار امروز چهارشنبه (24 میزان” در قصر سپیدار برگزار شد.

نماینده برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد (UNDP) در این نشست از کمک یک میلیارد دالری برای برنامه انکشاف پایدار در ده سال آینده خبر داد و افزود که قرار است ماه آینده همزمان با سفر یک هیأت به افغانستان، برنامه ابتدایی انکشاف پایدار آغاز شود.

نماینده دفتر عمومی سازمان ملل در کابل افزوده است که برنامه انکشاف پایدار در زمینه ایجاد زیربناهای اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی به ویژه برای جوانان و زنان افغانستان توجه خواهد داشت.

همچنین در این جلسه نماینده وزارت اقتصاد با ارایه گزارش از کارکردها و پیشرفت‌های برنامه انکشاف پایدار گفت که طبق گزارش‌های ابتدایی 320 هزار تن در سراسر کشور از این برنامه‌ها مستفید خواهند شد.

در همین حال، نماینده وزارت مالیه گفت که این اداره در هماهنگی با وزارت اقتصاد برای نرخ‌گذاری برنامه انکشاف پایدار کار می‌کند و گزارش پیشرفت‌های کاری در جلسه آینده ارایه خواهد شد.

در همین حال، نماینده ACBAR گفت که برنامه انکشاف پایدار باید تمامی نقاط افغانستان به شمول نقاط زیر اداره طالبان را در بر گیرد.

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور با ابراز قدردانی از نهادهای تمویل‌کننده به ویژه برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد به اداره‌های مربوط دستور داد تا هرچه سریع‌تر زمینه را برای آغاز کار برنامۀ توسعه پایدار مساعد سازند.

رئیس اجرایی کشور افزود که در راستای پلان گذاری باید سیستم گزارش‌دهی دقیق ایجاد شود و توسعه پایدار باید در اولویت کاری حکومت قرار گیرد.

آقای عبدالله افزود که کم‌کاری و تأخیر در این زمینه قابل توجیه نیست و از کمک‌های صورت گرفته باید استفاده مفید صورت گیرد.

اداره توسعه ملل متحد UNDP یکی از بزرگترین نهاد های کمک کننده طی سال های اخیر در افغانستان بوده است.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

نظرات بسته شده است.