مصاحبه محترم رامیش جان حبیب ورزشکارقهرمان کینګ بکسینګ افغان درآسترلیا را درمورد مسابقات قهرمانی وی درایالات های مختلف آسترالیا وکشورچین که تیداد زیاد از مدااها ، کپ ها وکمربند ها ګرفته را دراینجا شنیده میتوانید

 

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

نظرات بسته شده است.