صحبت محترم نوراحمد خالیدی کارشناس ،تحلیل ګر مسایل سیاسی وتاریخی افغانستان ،نویسنده ،شاعر وکارمند سابق ارشد احصائیه افغانستان واسترالیا رادرمورد اهمیت وتاریخچه ۲۸ اسد روزی استقلال افغانستان را دراینجا بشنوید

 

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

نظرات بسته شده است.