صحبت محترم بصیر قدیری نوسینده ،شاعر وشخصیت فرهنګی درایالات ویکتوریا آسترالیا رادررابطه با فعالیت های انجمن ادبی وفرهنګی باختر ،شعر وشاعری خودشان دراینجا شنیده میتوانید

 

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

نظرات بسته شده است.