شلیک برموتر مأموران استخبارات افغانستان دوکشته برجا ماند

صدای المان

شلیک برموتر مأموران استخبارات افغانستان کشته و زخمی برجا ماند. براساس اظهارات یک مقام رسمی این کشور عملیات جستجوی فرد یا افراد مهاجم ادامه دارند.

بنابر منابع محلی افغانستان یک موتر مأموران استخبارات این کشور، بامداد امروز دوشنبه دوم دسمبر، در کابل پایتخت افغانستان مورد شلیک قرار گرفته است. براساس اظهارات مقامات رسمی این کشور درنتیجه این رویداد دو تن کشته و سه تن دیگر زخمی شده اند.

نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان ضمن تأیید این خبر به خبرگزاری اسوشیتد پرس، افزوده است که پولیس برای جستجوی فرد یا افراد مهاجم، حوزه نهم شرق کابل را مسدود کرده است.

تا اکنون مسؤلیت این رویداد را هیچ گروهی به دوش نگرفته است.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

نظرات بسته شده است.