دیداری اشرف غنی ریس جمهوری افغانستان با اعضای جامعه مدنی

 

 

رئيس جمهور محمداشرف غنی ضمن تشکری از اعضای نهادهای جامعه مدنی که به صراحت تمام، نگرانی های خویش را با وی شریک ساختند، گفت که ما از چهل سال گذشته بدینسو در درد و رنج قرار داریم و به عوض اینکه بحران متذکره خاتمه یابد، به بحران های دوامدار دچار می شویم. اگر ما درد و اندوه چهل ساله را درک نکنیم، وضعیت کنونی را نیز درک نمی توانیم.
رئیس جمهور افزود: زمانیکه رئیس پوهنتون کابل بودم، خواست تمام استادان و محصلین این بود که این پوهنتون دیوار ندارد. اما من در چهار ماه نخست پوهنتون کابل را دیوار کردم، مردم این کار مرا مسخره کردند و گفتند که از پوهنتون گوانتانامو ساخته است، بسیاری از کار های من شاید به مسخره گرفته شود، اما من مطمئن هستم که مردم روزی برای من دعا خواهند کرد.
رئیس جمهور کشور گفت که در اینجا به بحث ملی و فرهنگ گوش دادن به همدیگر شدیداً نیاز است. در جامعه به حرف های همدیگر به هدفی گوش داده می شود که چگونه آنرا رد نمایند.
وی افزود که در ده روز گذشته با سه هزار هموطن خویش از اقشار مختلف دیدار داشتم و این بحث ملی، سراسری می شود و با تمام اقشار جامعه دیدار خواهم کرد. بزودی در یک اجتماع دو الی چهار هزار نفری پلان امنیتی برای کابل و تمام کشور را اعلام خواهم کرد و به حمایت همین اجماع ملی، آنرا تطبیق خواهم نمود.
رئیس جمهور غنی گفت که برای من سه قشر افغانستان رای داده است، من در اینجا بر اساس رای زنان، جوانان و مردم بی بضاعت آمده ام و با هیچ فردی مناسبات ندارم. وی افزود که دشمنان افغانستان یک دولت قوی نمی خواهند. برای جامعه قوی افغانستان یک دولت قوی نیاز است و وعده می کنم که تمام سرک های مسدود شده کابل را دوباره باز می نمایم، اما شما باید در کنار من ایستاده شوید.
محمد اشرف غنی، بر ضرورت ایجاد یک گفتمان اقتصادی در جامعه تاکید کرده، گفت: زمانیکه رئیس جمهور شدم، آیا شما این تصور را داشتید که اگر راه تورخم مسدود گردد، مردم در کابل نان پیدا می توانند؟ من دو سال بالای ایجاد روابط با آسیای میانه کار کردم، زمانیکه دروازه تورخم برای بیشتر از یک ماه مسدود گردید، بالای ما یک فیصد هم تاثیر نکرد، این استقلالیت و رفاه اقتصادی ما را به اثبات می رساند.
وی افزود که تمام سران کشورهای آسیای میانه برایم گفتند که پیشرفت کشورهای ما به افغانستان گره خورده است و تمام ما بسوی آسیای جنوبی در حرکت هستیم.
رئیس جمهور با اطمینان گفت که آینده افغانستان روشن است و از اقتصاد خیالی و بی بنیاد، به سوی یک اقتصاد بنیادی در حرکت هستیم. وی افزود که با وجود این شرایط دشوار، رشد اقتصادی ما سه اعشاریه شش فیصد تخمین شده است.
رئیس جمهور غنی تصریح کرد که دو سال قبل بقای نظام مطرح بود، همه صدای سقوط را بلند می کردند، آیا کسی این را می گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی ما کشور را حفاظت می کنند؟ بحث ها در میزهای مدور را به یاد بیاورید، جهان در حال فرار از افغانستان بود، آیا کسی تخمین می کرد که ما از کنفرانس های وارسا و بروکسل بیشتر از ۱۵ میلیارد دالر بدست آورده می توانیم؟ دشمن این موفقیت ها را تحمل نمی تواند.
رئیس جمهور، برعلاوۀ انتقال امنیتی، سیاسی و اقتصادی، بر انتقال فرهنگی نیز اشاره کرده گفت که در دو سال گذشته، اداره کشور را با گماشتن جوانان، شش سال جوانتر ساختم. برای من اداره ای به میراث مانده بود که فرهنگ خدمت در آن وجود نداشت و فرهنگ زور، امتیاز و فساد در آن حاکم است، باید این فرهنگ سیاسی تغییر نماید و این ها را به فرهنگ وطن دوستی و خدمت مبدل می سازم.
رئیس جمهور غنی این موضوع را که گویا یک قوم در حکومت حاکم است، گفت که بیایید از سفارت خانه ها گرفته تا قونسلگری ها، وزارت خانه ها و ادارات مستقل حساب نمایید که کی ها در قدرت اند. تعادل باید مراعات گردد و حق هیچ کسی باید تلف نشود.
رئیس جمهور تاکید کرد که وحدت ملی ما زیر حمله دشمنان قرار دارد. وحدت ملی را حفظ کنید و مردم را ناامید نسازید، زیرا این جنگ افغانستان نه، بلکه جنگ بالای افغانستان است. شبکه های جهانی تروریستی و دهها شبکه اقتصاد جرمی در تلاش اند تا جای پای در افغانستان برای شان پیدا کنند و از این طریق به جنایات شان ادامه دهند.
رئیس جمهور کشور گفت که ما شورا های عالی را ایجاد کرده ایم، در این شورا ها مسئولان به صورت آزادانه ابراز نظر می کنند و تصامیم به صورت جمعی اتخاذ می گردد. من تعهد کرده بودم که در ریاست جمهوری نهادهای بنیادی ایجاد شود و تصمیم باید شخصی، قومی و سمتی نباشد، بلکه همین نهاد ها تصمیم گیرنده باشند. من تنها بحث های این شورا ها را جمع بندی می کنم و برای هر کس حق ابراز نظر داده شده است. وی از نهادهای جامعه مدنی خواست تا نماینده های خود را معرفی کنند تا در شورا های متذکره سهم گرفته و از فعالیت های آن نظارت کنند.
رئیس جمهور غنی، بر انکشاف متوازن در تمام عرصه ها تاکید کرده گفت که ولسوالی های جنوب کابل از ولسوالی های ولایت پکتیکا بیشتر محروم اند. همچنان در شهر کابل نواحی وجود دارند که سرک قیرریزی شده ندارند. شما باید نقش تانرا در مسایل ملی واضح سازید.
وی افزود که نهاد های جامعه مدنی باید از متن جامعه برخاسته باشند، به کمک خارجی متکی نباشد، کارهای خویش را به گونه رضا کارانه انجام دهند و زمانیکه حکومت در راستای حاکمیت قانون و در مقابل زورمندان گام بر می دارد، باید از آن پشتیبانی کنند.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

نظرات بسته شده است.