از آغاز سال روان ۴۰۰ هزار افغان از کشورهای ایران و پاکستان برگشته اند

بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) که روز سه شنبه به نشر رسیده است، اکثریت برگشت گنندگان از ایران اند. کشوری که به شدت از شیوع ویروس کرونا متاثر شده است.

براساس گزارش این سازمان، وزارت امور مهاجرین افغانستان ۴۰۴ هزار و ۸۶۸ مورد برگشت از ایران و ۱ هزار و ۹۳۳ مورد از پاکستان را ثبت کرده است. بیش از ۱۲۵ هزار مورد از کشور ایران، اخراجی ها بوده اند و بقیه داوطلبانه عودت کرده اند. بیشتر این پناهجویان در ماه مارچ وارد افغانستان شده اند.

این تعداد فقط مربوط به آنعده افغان هایی است که در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل “UNHCR” رسماً به عنوان پناهنده ثبت نشده اند. به این معنی که این افراد دارای مجوز قانونی اقامت نبوده اند.

آلمان به دلیل بحران کرونا، به طور موقت اخراج افغان ها را به کشور شان به حالت تعلیق درآورده است.

بسیاری از افغان ها عمدتا برای کار به کشورهای همسایه می روند و مرتباً به وطن شان دوباره برمی گردند. بنا بر این هر باری که این مهاجران از مرز عبور می کنند، وارد آمار برگشت کنندگان می شوند.

پیش زمینه این مهاجرت ها به کشور های همسایه، ادامه درگیری وناامنی در افغانستان، اقتصاد ضعیف و بیکاری زیاد در این کشور خوانده می شود.

با این حال، اقتصاد ایران نیز در سال های اخیر رو به تضعیف است، به همین دلیل بسیاری از افغان ها به کشورشان برگشت می کنند.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

نظرات بسته شده است.